نویسنده = پیروز، غلام رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی فلسفه تربیتی عطار نیشابوری و افلوطین

دوره 01، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 47-80

حکیمه السادات شریف زاده؛ غلام رضا پیروز؛ مهدی نوروز؛ سیده فاطمه صغری باقری