نویسنده = عباس اقبالی
تعداد مقالات: 2
2. واکاوی ادب دعا با تاکید بر لایه‌های آوایی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 9-29

عباس اقبالی