نویسنده = پرچم، اعظم
تعداد مقالات: 3
2. نقش قرائن درون متنی و برون متنی در مراتب ترادف واژه های قرآن

دوره 2، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 87-122

اعظم پرچم؛ زهرا انصاری طادی


3. عناصر نمایشی و ادبی داستان حضرت شعیب (ع) در قرآن

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 85-111

فاطمه فتاحی سده؛ اعظم پرچم