کلیدواژه‌ها = نهج البلاغه
بررسی آواشناسی خطبه شقشقیه و جایگاه آن در ارتباط معنایی حروف و واژگان

دوره 5، شماره 20، اسفند 1399، صفحه 49-66

علی خالدی سردشتی؛ سید محمد موسوی بفرویی


تحلیل بافت متنی و بافت موقعیتی سطح دلالی خطبه قاصعه

دوره 5، شماره 19، آذر 1399، صفحه 9-31

حمید رضا مشایخی؛ سعیده زارع اطاقسرا


بررسی مضامین مشترک (نهج البلاغه و التوسل الی الترسل)

دوره 5، شماره 17، خرداد 1399، صفحه 79-103

سودابه مظفّری؛ فرزانه فتاحیان


رابطه آوایی-محتوایی کلام در نهج البلاغه (مطالعه موردی خطبه قاصعه)

دوره 4، شماره 15، آذر 1398، صفحه 73-95

سودابه مظفّری؛ فاطمه خرّمیان


الگوپذیری «خطبه قاصعه» نهج البلاغه از قرآن کریم با رویکرد بینامتنیّت

دوره 3، شماره 9، خرداد 1397، صفحه 33-50

جواد معین؛ حسن خرقانی؛ محمدl اسفندیاری


فنّ براعت استهلال در خطبه های نهج البلاغه

دوره 2، شماره 7، آذر 1396، صفحه 97-129

فرزانه رحمانیان کوشککی؛ ریحانه ملازاده


بررسی و استخراج معادل های واژگانی" توبه " در نهج البلاغه با استناد به فروق اللغات

دوره 2، شماره 5، خرداد 1396، صفحه 109-129

فهیمه غلامی نژاد؛ فاطمه علایی رحمانی


تحلیل سبک شناختی خطبۀ قاصعه

دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 9-41

سید مهدی مسبوق؛ رسول فتحی مظفری؛ جواد محمد زاده


تحلیل ساختاری خطبة دوم نهج البلاغه از رهگذر دوگانگی قطع و وصل

دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 41-65

ابوالحسن امین مقدسی؛ غلامعباس رضایی هفتادری؛ عبدالوحید نویدی