نویسنده = تقوی زیروانی، محمدباقر
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد حماسی به واقعه عاشورا درشعر عاشورایی انقلاب اسلامی

دوره 01، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 141-166

عبدالرحیم حقدادی؛ محمدباقر تقوی زیروانی