درباره نشریه

معرفی فصلنامه

 ادبیات و هنر دینی ( نشریة خارجی دانشوران و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی گسترة هنر و ادبیات دینی گروه پژوهشی ادبیات و هنر اسلامی وابسته به معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی)

سال تأسیس: 1389ش

زمینة فعالیت: ادبیات و هنر دینی

نوبت انتشار: فصلی

اهداف:

   • رویکرد به مبانی اسلامی و رعایت چهارچوب های دینی در زمینة نظریه پردازی و تعمیق و گسترش اندیشه سازی ادبی و هنری
   • بهره گیری از تمام ظرفیتهای بالقوه و بالفعل نوگرایانة دینی
   • جذب پژوهشگرن فاضل و نواندیش حوزوی و باتجربه و کارآمد دانشگاهی
   • تخصصی کردن حوزه های پژوهش در این دو گستره
   • حضور فعال و با نشاط در گسترة دانش و فرهنگ اسلامی و گشودن افق های نوین ادبی و هنری و نقد نظریه های جدید علمی
   • بهره برداری ز آخرین دستاوردهای علوم و معارف بشری و فناوری اطلاعات با توجه به اندیشة انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی در کلیة سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های پژوهشی

 

مخاطبان: کلیة نظریه پردازان و اندیشه سازان گسترة ادبیات و هنر دینی اعم از اساتید حوزوه و دانشگاه، طلاب و دانشجویان فرهیخته در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم

مدیر مسئول: محمد مهدی مسعودی

سردبیـر: حجت الاسلام و المسلمین مهدی رضایی

 

مدیر داخلی و دبیر تحریریه: حجت الاسلام و المسلمین عباس عبداله پور

 

کارشناس اجرایی: سیدمحمدسجاد میرسندسی

 

یادآوری:

مسئولیت مطالب هر مقاله بر عهدۀ نویسندۀ آن است.

نقل مطالب فصلنامه با ذکر مأخذ بلامانع است.

فصلنامه در ویرایش، اختصار و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.

 

نشانی فصلنامه:

مشهد مقدس، چهارراه خسروی، خیابان شهید رجایی

دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، پژوهشکده اسلام تمدنی،

اداره نشریات

کدپستی: 9134683187

تلفکس: 32216173-051