نویسنده = نجفی ایوکی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بینامتنی سروده‌های جوزف‌الهاشم مسیحی با نهج‌البلاغه

دوره 02، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 103-126

علی نجفی ایوکی؛ مجید قاسمی افسارانی؛ زینب قاسمی