نویسنده = قربانی لاکتراشانی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شبکۀ معنایی حبّ در پرتو واژگان جانشین و متقابل در قرآن

دوره 4، شماره 13، بهار 1398، صفحه 127-161

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ ابراهیم فلاح