کلیدواژه‌ها = فقه
لمعان فقه در غزل حافظ و مثنوی مولوی

دوره 02، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 25-44

یدالله نصیریان؛ امین حاجی محمدی