کلیدواژه‌ها = کلیدواژه‌ها بلاغت
فنّ براعت استهلال در خطبه های نهج البلاغه

دوره 2، شماره 7، آذر 1396، صفحه 97-129

فرزانه رحمانیان کوشککی؛ ریحانه ملازاده