کلیدواژه‌ها = باهم آیی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وتحلیل با هم آیی واژگانی سوره حج ومومنون

دوره 2، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 9-39

حسین خاکپور؛ ولی اله حسومی؛ فاطمه کیخا