کلیدواژه‌ها = ساخت ها و سبک های همانند آیات
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد تفاوت واژگان قرآنی درساخت ها و سبک های همانند

دوره 2، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 173-200

حسنعلی شربتدار