کلیدواژه‌ها = تناسب
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط تناسب صفات پایانی با محتوای آیات در سوره شعراء

دوره 2، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 29-62

عزت ملاابراهیمی؛ فاطمه قهرمانی


2. بازتاب هنری تناسب لفظ و معنا در خطبه‌های اشباح و قاصعه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 111-137

امیر مقدم متقی؛ فاطمه قلی پور