نویسنده = رادمرد، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. اثر عناصر فرهنگ دینی بر زندان‌نامه‌ها

دوره 02، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 63-92

عبدالله رادمرد؛ علیجان میرزایی