نویسنده = ابراهیم فلاح
تعداد مقالات: 5
1. بررسی شبکۀ معنایی حبّ در پرتو واژگان جانشین و متقابل در قرآن

دوره 4، شماره 13، بهار 1398، صفحه 127-161

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ ابراهیم فلاح


2. معناشناسی لغو از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 11، پاییز 1397، صفحه 137-154

ابراهیم فلاح؛ صدیقه نصیری خلیلی