تحلیل ساختاری و محتوایی سیمای حضرت زهرا (س) در اشعار شاعران شیعی معاصر عربی و فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتر ابراهیم فلاح استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،ساری،ایران

10.22081/jrla.2018.49291.1156

چکیده

تجلّی سیمای حضرت فاطمه (س) در شعر شاعران شیعی متعهد به اهل بیت (ع) از دیرباز تاکنون، به‌وی‍ه در شعر دورة معاصر، به‌وفور دیده می‌شود. شاعران شیعی معاصر در ادبیات عربی و فارسی از دریچة شعر، مظلومیت این بزرگ بانوی جهان اسلام را به تصویر کشانده‌اند و به‌عنوان حلقة اتصال نبوت و امامت به تشنگان حقیقت معرفی نمودند.تعابیر شاعران بیشتر مشترک است؛ ولی در ادبیات عربی به مضامینی همچون شفاعت، بضعة‌النبی و جریان فدک بسیار بیشتر از ادب فارسی توجه شده است. در صورتی که در ادب فارسی به امّ‌الائمه بودن و فضایل و مناقب عالیة حضرت زهرا (س) اهتمام بیشتری شده است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به شواهدی از اشعار شاعران شیعی معاصر، به بررسی تحلیل ساختاری و محتوایی سیمای حضرت زهرا (س) در شعر معاصر فارسی و عربی پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که به‌طور کلی، جنبة رثایی در هر دو ادبیات عربی و فارسی غالب است و به جنبة حماسی توجهی نشده است.

کلیدواژه‌ها