نویسنده = ولی اله حسومی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عنصر اقناعی طنز در نهج البلاغه و نقش آن در تصویرسازی مفاهیم

دوره 4، شماره 14، تابستان 1398، صفحه 103-125

زهرا نیکونژاد؛ ولی اله حسومی؛ غلامرضا رضوی دوست


2. بررسی وتحلیل با هم آیی واژگانی سوره حج ومومنون

دوره 2، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 9-39

حسین خاکپور؛ ولی اله حسومی؛ فاطمه کیخا