نویسنده = سید محمد موسوی
تعداد مقالات: 2
1. سبک شناسی سورۀ مدثر

دوره 5، شماره 19، پاییز 1399، صفحه 97-119

حمید رضا فهیمی تبار؛ سید محمد موسوی؛ میلاد دیناروند؛ سید امیر حسین قپانی