بررسی ادبی "ملحمه‌ کربلا" ی سعید عسیلی و "ملحمة الحسین" جورج شکور دو شاعر معاصر لبنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

حادثه‌ عاشورا یکی از صحنه‌های ماندگار در صفحات تاریخ است و امام حسین (ع) به عنوان قهرمان آن صحنه و نماد مقاومت، دل هر انسانی را از هر زبان و ملتی مجذوب خود ساخته و با جاری شدن بر زبان اهل ذوق و ادب جاودانگی آن را رقم زده است. سعید عسیلی به عنوان یک شاعر شیعی و جورج شکور به عنوان یک شاعر مسیحی خطه لبنان، در زمره شاعران مقاومت هستند که با مطالعه‌ منابع تاریخ و حوادث اسلام، حادثه‌ی عاشورا را در قالب شعر به تصویر کشیده‌اند. پژوهش حاضر در صدد است تا با رویکرد تطبیقی و با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی به بررسی سیر قصصی حسینی در ملحمه‌ کربلای سعید عسیلی و ملحمة الحسین جورج شکور بپردازد. واکاوی اشعار این دو شاعر مبین آن است که پیوند میان حماسه‌ حسینی و ادبیات پایداری معاصر لبنان، علت روی‌آوردن این دو شاعر لبنانی به سرودن تاریخ امام حسین (ع) می‌باشد و تفاوت در مذهب تأثیری در دیدگاه دو شاعر نداشته بلکه هر دو در توصیف روز عاشورا تاریخ را با احساس خویش در‌آمیخته و با اشاره به مسئله‌ مقاومت، امام حسین را نماد مقاومت می‌دانند.

کلیدواژه‌ها