تحلیل گفتمان انتقادی امام محمدباقر خطاب به اهل دمشق برمبنای نظریه فرکلاف و ون‌دایک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم قران وحدیث دانشگاه سیستان وبلوچستان

2 دانشگاه سیستان وبلوچستان-علوم قران وحدیث

10.22081/jrla.2018.50189.1169

چکیده

امام باقر علیه السلام پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، نقش تاثیر گذاری در رشد و بالندگی شیعه و دفاع از اسلام داشتند. یکی از شیوه های حضرت به ویژه در مواجهه با جنگ روانی دشمنان،گفتمان انتقادی است.این امام همام در هر فرصتی با انتقاد روشنگر از ایدئولوژی حاکم که لباس خلیفه مسلمین را در ظاهر بر تن داشت،خواستار تغییر بافت فرهنگی جامعه می شدند.یکی از این بیانات خطبه امام باقر علیه السلام خطاب به اهل دمشق است.از این رو هدف مقاله حاضر رمز گشایی از لایه های معنایی نهفته در گفتمان انتقادی امام با استفاده از مولفه های مطرح شده در نظریه فرکلاف و ون دایک می باشد. تحقیق پیش رو به‌روش توصیفی-تحلیلی، با رویکردی میان‌رشته‌ای از دریچه زبان‌شناسی، یکی از خطبه‌های امام‌‌باقر(علیه‌‌‌السلام) را بررسی و بازنمود رویکرد امام نسبت به حضرت علی(علیه‌‌‌السلام) و مخالفین ایشان را بابهره‌گیری از مؤلفه‌های مطرح شده در رویکرد فرکلاف و مربع ایدئولوژیک ون‌دایک نشان داده است. تحلیل‌گفتمان‌انتقادی خطبه و عبور از دال و رسیدن به مدلول کلام،0 حاکی از آن است که تمامی انتخاب‌های زبانی امام باقر(علیه‌‌‌السلام) در سطوح مختلف، همگی در راستای هدف حضرت و القای دیدگاه و ایدئولوژی موردنظر ایشان می باشد. این هدف اثبات حقانیّت ولایت حضرت علی(علیه‌‌‌السلام) و انتقاد به بستر ایدئولوژیکی حاکم می باشد. تفاوت رویکردی امام به دو گروه، نشان‌دهنده‌ی تفاوت در زیربنای فکری ایشان درمقایسه با ایدئولوژی حاکم بر جامعه است.

کلیدواژه‌ها