تحلیل گفتمان انتقادی داستان گرگ یوسف بر اساس رویکرد فرکلاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

10.22081/jrla.2019.55051.1229

چکیده

تحلیل گفتمان انتقادی رویکردی میان رشته‌ای است؛ که در سه مرحله‌ی توصیف، تفسیر و تبیین متون به کمک عواملی چون قدرت، تاریخ، ایدئولوژی و... به تجزیه و تحلیل متون می‌پردازد تا از لایه‌های مستتر در متون پرده‌برداری کند.
نورمن فرکلاف، از برجسته‌ترین اندیشمندان در زمینه‌ی رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی است. مقاله حاضر، که با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف انجام شده است، شامل بازخوانی داستان قرآنی‌ در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین می‌باشد که نشان‌دهنده‌ی گفتمانی انتقادی و تقابلی میان شخصیت‌های اصلی داستان‌ و تفاوت سلیقه و ایدئولوژی آن‌هاست.
هدف این مقاله بهره‌گیری از تحلیل گفتمان برای بازخوانی داستان‌ «گرگ یوسف» اثر احمد بهجت از کتاب «داستان‌های قصص الحیوان فی القرآن» انتخاب شده است. این پژوهش نشان‌دهنده‌ی قابلیت‌های داستان‌ برای نمایش درون‌مایه‌های سیاسی و اجتماعی و نیز نشان دادن مناسبات قدرت در گفتمان‌های متون ادبی است. هم‌چنین، این پژوهش نشان می‌دهد که واکاوی داستان‌های قرآنی ظرفیت‌های فراوانی برای بیان گفتمان‌های حاکم بر جامعه دارد

کلیدواژه‌ها