«انقلاب‌های ابداعی در مضامین انفجاری قرآن کریم»: ۱- "انقلاب معنایی"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد ، خوابکاه فجر .

10.22081/jrla.2019.54647.1221

چکیده

قرآن‌کریم جنبشی ابداعی و نوپرداز در ساختاری منسجم از جانب وحی بر وجود نبی اکرم(ص) الهام گشته است. این معجزه بی همتا در قالب دلالت‌های معنوی و بافتاری از سبک نگارشی نوین و تعابیر بدیع باعث اعتلای فکر بشری، غنای زبانی و گشایش افق‌های بکر گشته است. تعابیر و تصاویر نوگرا، مضامین آیات الهی را به‌سوی حقایق برتر از دستاوردهای فکری بشر سوق می‌دهند، به‌گونه‌ای که استدلال و منطق از ارائه تصویری روشن از درون‌مایه‌های این مضامین با توجه به واقعیت‌های موجود ناتوان‌اند. شکل استمراری، انقلاب معانی و تداعی آزاد اندیشه‌ها هسته واقعی رویکرد ابداعی و نو‌گرایانه در قرآن را تشکیل می‌دهند. این کلام بدیع جلوه‌ای از انقلاب‌های معنوی، فکری در سیمای ابداعی با مضامین نوگرا است که معانی لایتناهی سرچشمه گرفته از ذات اقدس الهی را از گرفتاری در زنجیره‌های عقلی و قوانین بی‌ثبات مادی برخاسته از نگرش محدود بشری فراتر می‌برد و ذهن خلاق را در فضای بکر و معانی پرمحتوا جهت دست‌یابی به درونمایه‌های کلام الهی به پرواز درمی‌آورد، و راه نواندیشی به این معجزه جاویدان را در مقابل بشر می‌گشاید.

کلیدواژه‌ها