آموزه رجعت و تأثیر آن در اختلاف سبک ترجمه‌های قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ولایت

2 دانش آموخته دانشگاه رازی کرمانشاه

10.22081/jrla.2020.55655.1248

چکیده

از جمله حوادث بسیار مهم دوره ظهور و برقراری حکومت امام زمان (عج)، موضوع رجعت است که برای امکان وقوع آن به آیات 82 و83 سورة نمل، آیات 55، 72، 254 و 259 سورة بقره و 43 سورة ص استناد شده است. رجعت امری مسبوق به‌سابقه است چرا که پروردگار نظیر آن‌را در باره امت‌هاى گذشته اجرا فرموده است. بدین‌معنی که افرادی که از این دنیا رفته‌اند، دوباره به آن باز می‌گردند و رجعت نیز از منظر لغوی به همین معناست، یعنی بازگشت به دنیا قبل از برپایی قیامت. در فرهنگ دینی شیعه مراد از رجعت بازگشت گروهی از نیکان و نیز برخی انسان‌های فاسق و ظالم به این دنیا پیش از قیامت است. رجعت با بازگشت انسان‌ها در قیامت تفاوت دارد و طبق روایات در دوران ظهور امام زمان (عج) غیر از افرادی که در آن دوره زندگی می‌کنند، عده‌ای از مؤمنان مخلص و کافران مطلقی که در گذشته زندگی می‌کرده‌اند بر خواهند گشت. این پژوهش بر آن است تا به-صورت موردپژوهانه در آیات 82 و 83 سوره نمل نشان دهد که مترجمان فارسی قرآن تا چه حدی این موضوع را در ترجمه فارسی آیات مذکور از سوره نمل بازتاب داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


1. آیتی، عبدالمحمد (1374)، ترجمۀ قرآن، تهران: انتشارات سروش.
2. الهی قمشه‌ای، مهدی (1380)، ترجمۀ قرآن، قم: انتشارات فاطمة الزهراء.
3. بالادستیان، محمد امین، محمد مهدی حائری‌پور، مهدی یوسفیان (1387)، نگین آفرینش، قم: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی7.
4. بروجردی، سید محمد ابراهیم (1366)، ترجمۀ قرآن، تهران: انتشارات صدر.
5. بلاغی، سید عبد الحجة (1386ق)، حجة التفاسیر وبلاغ الإکسیر، قم: انتشارات حکمت.
6. حداد عادل، غلامعلی (1392)، ترجمۀ قرآن، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
7. حسینی همدانی، سید محمد حسین (1404ق)، انوار درخشان، تهران: کتابفروشی لطفی.
8. صفارزاده، طاهره (1380)، ترجمۀ قرآن، تهران: مؤسسه فرهنگی جهان رایانه کوثر.
9. صفی علیشاه، حسن بن محمد باقر (1378)، تفسیر صفی، تهران: انتشارات منوچهری،.
10. طباطبایی، سید محمدحسین (1374)، ترجمۀ تفسیر المیزان، ترجمۀ سید محمد باقر موسوی همدانی، قم: انتشارات جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم.
11. طبرسی، ابو على الفضل بن الحسن (1360)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات فراهانی.
12. طبیبیان، سید حمید (1367)، فرهنگ لاروس، تهران: انتشارات امیر کبیر.
13. طیب، سید عبدالحسین (1378)، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات اسلام.
14. عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه (1415ق)، تفسیر نورالثقلین، قم: انتشارات اسماعیلیان.
15. فولادوند، محمد مهدی (1415ق)، ترجمۀ قرآن، تهران: دار القرآن الکریم.
16. فیض الاسلام، سید علی نقی (1378)، ترجمه و تفسیر قرآن عظیم، تهران: انتشارات فقیه.
17. مجلسی، محمد باقر (بی‌تا)، بحار الانوار، بیروت: مؤسسة الوفاء.
18. معروف، یحیی (1391)، فن ترجمه، چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت.
19. مکارم شیرازی، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیة.