نویسنده = پروینی، خلیل
تعداد مقالات: 2
1. نظریۀ ادب اسلامی معاصر در آینۀ نقد و بررسی

دوره 01، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 9-24

خلیل پروینی؛ فرامرز میرزایی؛ صدیقه زودرنج


2. عناصر ادبی و هنری در داستان یوسف (ع) از نگاه سید قطب

دوره 01، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 9-31

خلیل پروینی؛ یحیی امینی