کلیدواژه‌ها = تلمیح
تعداد مقالات: 2
1. موسیقی معنوی (تناسب لفظ و معنا) در مراثی کاشف الغطاء

دوره 5، شماره 20، زمستان 1399، صفحه 85-100

هادی حیددری نیا نایینی؛ سید حسین اسعدی فیروزآبادی؛ حمیده مروتی شریف آباد


2. بررسی بینامتنی قرآنِ کریم و شعر قیصر امین پور

دوره 02، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 127-150

جهانگیر امیری؛ رضا کیانی