تعداد مقالات: 186

178. نقد یگانه انگاری روایت قرآنی طوفان با روایت متون پیشینی با رهیافت بینامتنیت

دوره 4، شماره 16، زمستان 1398، صفحه 115-137

قاسم محسنی مری؛ اکبر توحیدلو؛ علیرضا دل افکار؛ مهدی عبادی


179. زیبایی شناسی فرازهایی از دعاهای صحیفۀ سجادیه

دوره 5، شماره 18، تابستان 1399، صفحه 117-147

سودابه مظفّری


180. واکاوی مفهوم «احسان» در دیوان صائب تبریزی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1399، صفحه 119-135

ندا یانس؛ کامران پاشایی فخری


182. بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (علیه‌السلام) در شعر معاصر فارسی و عربی

دوره 5، شماره 17، بهار 1399، صفحه 125-147

مهین ظهیری؛ سیدمهدی نوری کیذقانی