نویسنده = عباس اقبالی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل عناصر تصویر هنری در آیات مربوط به حیات بعد از مرگ

دوره 02، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 47-62

عباس اقبالی؛ بتول قربانی


2. بینامتنیت قرآنی در صحیفه سجادیه

دوره 01، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 31-44

عباس اقبالی؛ فاطمه حسن خانی