اصول اخلاقی انتشار مقاله

یادآوری:

مسئولیت مطالب هر مقاله بر عهدۀ نویسندۀ آن است.

نقل مطالب فصلنامه با ذکر مأخذ بلامانع است.

فصلنامه در ویرایش، اختصار و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.