شماره یازدهم فصلنامه تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی منتشر شد.

به همت اداره نشریات شعبه خراسان رضوی

شماره 11 فصلنامه علمی ـ تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی منتشر شد

یازدهمین شماره دوفصلنامۀ علمی ـ تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی به همت اداره نشریات شعبه خراسان رضوی چاپ و منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی یازدهمین شماره فصلنامه علمی ـ تخصصی «مطالعات ادبی متون اسلامی» مربوط به پاییز 1397 به همت اداره نشریاتشعبه خراسان رضوی چاپ و منتشر شد.

مقالات چاپ شده در این شماره همراه نام نویسندگان بدین قرار است:

1- «تأویل موجبه به سالبه آیات در استثنای به "الّا" در قرآن و تأثیر معنایی آن» نوشته دکتر عبدالاحد غیبی، محمد طاهر مطهر؛

2- «بلاغت وصل و فصل در آیات قرآن از منظر تفسیر المیزان» نوشته دکتر سیدمحمد میرحسینی، دکتر فاطمه السادات ارفع؛

3- «نقد و بررسی «جمله های حالیه بدون واو» در ترجمه ها فارسی کهن و معاصر قرآن کریم» نوشته دکتر عباس اقبالی، محمد کرمی نیا؛

4- «واکاوی معنای معنا و و بررسی زیباشناسی آن در قرآن کریم (مطالعه موردی: تقدیم و تأخیر در ده آیات مشابه)» نوشته دکتر پژمان ظفری؛

5- «بررسی تحلیلی واقعه غدیر خم در آیینه شعر بولس سلامه» نوشته دکتر امیر مقیم متقی، دکتر یدالله رفیعی، مسعود باوان بوری؛

6- «تحلیل مضامین عاشورایی در مرثیه های «رجب البرسی»» نوشته دکتر مجید محمدی، بهناز نظری، ایمان قنبری اقدم؛

7- «معناشناسی لغو از منظر قرآن کریم» نوشته دکتر ابراهیم فلاح، صدیقه نصیری خلیلی.

مقالات این شماره بر روی سامانه نشریه به آدرس http://jrla.isca.ac.ir/ نمایه گشته و قابل دریافت می باشد.