نویسنده = میرقادری، سید فضل الله
تعداد مقالات: 2
1. بینامتنی دیوان ابن سهل اندلسی با قرآن کریم

دوره 02، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 7-28

سید فضل الله میرقادری؛ مهناز دهقان


2. بن مایه های ادبیات مقاومت در قرآن

دوره 01، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 69-97

سید فضل الله میرقادری؛ حسین کیانی