نویسنده = غنی پور ملکشاه، احمد
تعداد مقالات: 1
1. امام زمان (ع)، نوستالوژی آینده گرا در اشعار سلمان هراتی

دوره 01، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 119-137

احمد غنی پور ملکشاه؛ رضا عبادی جم خانه؛ علی اصغر خوشه چرخ