نویسنده = قادری، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. بینا متنی قرآنی و کارکرد خاص آن در سبک شعری ادونیس

دوره 02، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 147-166

عباس گنجعلی؛ آزاده قادری