نویسنده = جعفرپور، میلاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زیباشناختی نخستین شعر عاشورایی

دوره 02، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 195-216

حجت الله فسنقری؛ میلاد جعفرپور