نویسنده = قادری، قادر
تعداد مقالات: 1
1. زیبا‌شناسی اسلوب تأکید در سورۀ یوسف (ع)

دوره 02، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 45-72

حجت رسولی؛ قادر قادری