نویسنده = امرایی، محمدحسن
تعداد مقالات: 3
1. آموزه رجعت و تأثیر آن در اختلاف سبک ترجمه‌های قرآنی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 113-127

محمدحسن امرائی؛ بهبود ناصری هرسینی


3. واکاوی تحلیلیّ بینامتنیت احادیث نبویّ (ص) در اشعار ابوالعتاهیه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 99-127

محمدحسن امرایی؛ غلامعباس رضایی هفتادر؛ پژمان ظفری