نویسنده = میرزایی، فرامرز
تعداد مقالات: 1
1. زنجیره منظم معنایی درونمایه ها در صحنه‌های داستان یوسف (ع) در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-87

صدیقه زودرنج؛ فرامرز میرزایی؛ الهام رحمتی