نویسنده = مسبوق، سید مهدی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل سبک شناختی خطبۀ قاصعه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 9-41

سید مهدی مسبوق؛ رسول فتحی مظفری؛ جواد محمد زاده


2. تحلیل زیبایی شناختی تصویرهای ادبی آیات جهاد در قرآن

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 57-77

سید مهدی مسبوق؛ مریم علی کرمی