نویسنده = ظفری، پژمان
تعداد مقالات: 2
2. واکاوی تحلیلیّ بینامتنیت احادیث نبویّ (ص) در اشعار ابوالعتاهیه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 99-127

محمدحسن امرایی؛ غلامعباس رضایی هفتادر؛ پژمان ظفری