نویسنده = بلاوی، رسول
تعداد مقالات: 2
1. زیبایی‌شناسی خطبة فدکیّه بر اساس نقد فرمالیستی

دوره 2، شماره 5، بهار 1396، صفحه 61-83

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ عباس محدثی نژاد


2. لایه های سبک شناسی «شرح دعای صباحِ» آقا نجفی قوچانی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 77-99

رسول بلاوی؛ محمد غفوری فر