نویسنده = اکبرزاده، فریبا
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر زیبایی‏ شناسی آیات مرگ در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 121-137

تورج زینی وند؛ فریبا اکبرزاده