نویسنده = انسیه خزعلی
تعداد مقالات: 1
1. انسجام واژگانی در نامه های افشاگرانه امام علی(ع)به معاویه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 31-57

انسیه خزعلی؛ مریم هاشمیان