نویسنده = نویدی، عبدالوحید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فضای موسیقایی رائیة ابن‌عرندس در رثای امام حسین(ع)

دوره 2، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 123-144

عبدالوحید نویدی؛ شهریار نیازی؛ موسی بیات؛ علی عدالتی نسب


2. تحلیل ساختاری خطبة دوم نهج البلاغه از رهگذر دوگانگی قطع و وصل

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 41-65

ابوالحسن امین مقدسی؛ غلامعباس رضایی هفتادری؛ عبدالوحید نویدی