نویسنده = امین مقدسی، ابوالحسن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختاری خطبة دوم نهج البلاغه از رهگذر دوگانگی قطع و وصل

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 41-65

ابوالحسن امین مقدسی؛ غلامعباس رضایی هفتادری؛ عبدالوحید نویدی