نویسنده = محدثی نژاد، عباس
تعداد مقالات: 2
1. زیبایی‌شناسی صنعت التفات در نامه‌های نهج‌البلاغه

دوره 4، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 95-113

علی خضری؛ عباس محدثی نژاد


2. زیبایی‌شناسی خطبة فدکیّه بر اساس نقد فرمالیستی

دوره 2، شماره 5، بهار 1396، صفحه 61-83

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ عباس محدثی نژاد