نویسنده = طاهری نیا، علی باقر
تعداد مقالات: 1
1. نشانه شناسی واژه النار در قرآن کریم

دوره 2، شماره 5، بهار 1396، صفحه 9-35

بیان قمری؛ علی باقر طاهری نیا