نویسنده = معین، جواد
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل زیباشناسی آرایه های ادبی بلاغی قرآن کریم (مطالعه موردی سوره مبارکه قمر)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1397، صفحه 33-62

جواد معین؛ مصطفی فقیه اسفندیاری؛ حسن خرقانی


2. الگوپذیری «خطبه قاصعه» نهج البلاغه از قرآن کریم با رویکرد بینامتنیّت

دوره 3، شماره 9، بهار 1397، صفحه 33-50

جواد معین؛ حسن خرقانی؛ محمدl اسفندیاری