نویسنده = حسین میرزایی نیا
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی معادل‌های واژگانی جامعه در سوره اعراف و بررسی تفاوت‌های آن‌ها (مطالعه موردی: امت، قریه، قوم)

دوره 3، شماره 9، بهار 1397، صفحه 75-98

سید مهدی نوری کیذقانی؛ حسین میرزایی نیا؛ فرشته ناصری فر