نویسنده = فرزندوحی، جمال
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عناصر داستانی تولد حضرت مسیح (ع) در سوره مریم

دوره 3، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 137-154

فاطمه عظیمی؛ جمال فرزندوحی