نویسنده = نصیری خلیلی، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی لغو از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 11، پاییز 1397، صفحه 137-154

ابراهیم فلاح؛ صدیقه نصیری خلیلی