نویسنده = فرشته جمشیدی
تعداد مقالات: 3
3. تجلّی پایداری حضرت زینب (السّلام الله علیها) در ادبیات عاشورایی (مورد پژوهانه: ده جلد ادب الطّف)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 95-119

فرشته جمشیدی؛ علی اکبر محسنی؛ مجید محمدی